Hoe werkt het?

Boeken van een training, webinar of opname

U kunt op de website van KTV via de zoekfunctie of de verschillende filters zoeken naar een training, webinar of opname die bij uw werk- en interessegebied past. U klikt op 'Nu inschrijven' om u aan te melden. Indien u nog geen KTV-account heeft, dient u dat eerst aan te maken. In de map 'Cursussen' in uw account ziet u de door u geboekte trainingen vermeld staan. Na het boeken van een bijscholingsactiviteit bij KTV ontvangt u direct een inschrijfbevestiging en factuur. 

Heeft u zich aangemeld voor een training, dan ontvangt u uiterlijk een week voor de trainingsdatum verdere praktische informatie. Heeft u zich aangemeld voor een webinar(serie) dan ontvangt u ongeveer 24 uur voor elk webinar instructies om in te loggen. Heeft u een opname gekocht, dan ontvangt u binnen 24 uur (tijdens werkdagen) een e-mailbericht met instructies.

Voorbereiding

Op de webpagina van uw training of webinar leest u of er vooraf voorbereidings- of leesopdrachten uitgevoerd moeten worden en hoeveel pe-punten hieraan toegewezen zijn. Wanneer documentatie beschikbaar is, kunt u deze vanuit de map 'Cursussen' in uw uw KTV-account downloaden: in de map 'Cursussen' ziet u dan 'Documentatie' staan. Het is de verantwoordelijkheid van de cursist om na te gaan of er lees- of voorbereidingsopdrachten beschikbaar zijn voor een bepaalde bijscholingsactiviteit.

Training op locatie

De trainingen van KTV worden gegeven op de hoofdvestiging in Nijkerk op het adres Meinsstraat 2, 3862 AE. Indien uw cursus op een andere locatie plaatsvindt, dan wordt u daar uiteraard tijdig over geïnformeerd. De reguliere trainingen starten om 9:30 uur en einden om 17:00 uur. U bent vanaf 9:00 uur welkom. Indien de trainingstijden hiervan afwijken, staat dit vermeld op de webpagina van desbetreffende training. 

Live webinars

Indien u deelneemt aan een webinar(serie) ontvangt u ongeveer 24 uur voor het webinar uitgebreide instructies om in te loggen. Om een webinar bij te wonen, heeft u een laptop/PC/tablet/smartphone met een goede internetverbinding nodig. Tijdens het webinar ziet u een presentatie en het webcambeeld van de spreker. U kunt uw vragen schriftelijk stellen aan de spreker(s) via een chatfunctie. U bent zelf niet zichtbaar voor de spreker noch voor de andere deelnemers.

U ontvangt binnen 24 uur ná het webinar gratis de opname van het webinar in Mijn KTV (Opnames > Webinar). Was u verhinderd bij het livewebinar of heeft u maar een gedeelte live kunnen bijwonen, dan kunt u zeven dagen na het webinar het webinar bekijken. U behoudt uw recht op pe-punten als u de opname bekijkt, mits u een evaluatieformulier invult binnen drie dagen na het bekijken van de opname.

 

Gekochte opnames

Opnames van webinars worden in het overzicht aangegeven met dit icoontje:  . Opnames bevatten alle informatie die ook tijdens het live webinar is gegeven. In de meeste gevallen is ook het webcambeeld van de spreker zichtbaar. U ontvangt binnen 24 uur (tijdens werkdagen) een e-mailbericht met instructies. Na aankoop heeft u 7 dagen toegang tot de opname via de map ‘Opnames’ in Mijn KTV. Vanuit de map ‘Cursussen, documentatie en certificaten’ kunt u de hand-out en eventuele andere documentatie downloaden. Op het moment dat u de opname volledig heeft bekeken, ontvangt KTV een melding en wordt uw certificaat toegestuurd, mits u het evaluatieformulier ook heeft ingevuld (zie hieronder). U mag tussendoor kleine of lange pauzes nemen, als u maar binnen 7 dagen 100% van de opname bekijkt.

Evaluatieverplichting

Voor het verkrijgen van een certificaat van deelname is het verplicht om na het webinar een evaluatieformulier in te vullen; dit formulier is te vinden in Mijn KTV (Cursussen > Webinar > Evaluatie invullen).
U ontvangt binnen 14 dagen na het webinar een bewijs van deelname op naam (in PDF-formaat) per e-mail mits u

1) voor de volledige duur aanwezig was bij het livewebinar of de opname volledig heeft bekeken én

2) het evaluatieformulier heeft ingevuld.

 

Presentie

Webinars/opnames: het webinarplatform registreert uw aanwezigheid en activiteit tijdens het webinar. De presentielijsten van webinars worden digitaal gegenereerd en gearchiveerd door KTV. Binnen 14 werkdagen na het webinar/beluisteren van de opname ontvangt u een e-mailbericht met als bijlage een certificaat, mits u ook het evaluatieformulier heeft ingevuld (zie hierboven).

Trainingen op locatie:
Bij aanvang en na afloop tekent u een presentielijst. Indien u later arriveert of vroeger vertrekt, wordt hier notitie van gemaakt op de presentielijst. KTV archiveert de presentielijst. Binnen één week na (de laatste dag van) uw training ontvangt u een e-mailbericht met als bijlage een certificaat. 


Pe-punten

De pe-punten worden toegewezen aan de contacturen en eventuele voorbereidingsopdrachten. U registreert op Mijn Wbtv het aantal punten dat correspondeert met uw aanwezigheid, de documentatie die u gelezen hebt en de door u ingeleverde opdrachten uw punten. Het is uw verantwoordelijkheid te kunnen bewijzen dat u beschikt over het certificaat, het lesmateriaal en de huiswerkopdrachten die u heeft ingeleverd. KTV archiveert de ingeleverde huiswerkopdrachten.


Certificaten en pe-registratie

Rbtv:
Alle bijscholingsactiviteiten (trainingen, webinars en opnames) van KTV zijn erkend door het Bureau Wbtv. Dit houdt in dat u voor alle activiteiten die u bij KTV boekt en volgt, pe-punten kan registreren. Uw certificaat van deelname wordt u toegezonden per e-mail in PDF-formaat. Uw certificaten zijn ook te allen tijde beschikbaar in Mijn KTV (bij de desbetreffende bijscholing). Om uw pe-punten te registreren bij het Bureau Wbtv, dient u het certificaat te uploaden naar Mijn Wbtv (zie hierboven onder pe-punten). 

RTGS:
De bijscholingsactiviteiten die vindbaar zijn via het doelgroepfilter 'schrijf- en gebarentolken', zijn niet per definitie geaccrediteerd door de Stg. RTGS. De lijst van nascholingsactiviteiten op website van de Stg. RTGS is bepalend voor de daadwerkelijk puntentoekenning. Ook wanneer een accreditatie-aanvraag nog loopt of afgewezen is, kan KTV de activiteit relevant achten voor de doelgroep en aan het zoekfilter toevoegen. 

De presentielijsten van goedgekeurde activiteiten worden na afloop opgestuurd naar de Stg. RTGS. Deelnemers ontvangen eveneens een certificaat. De nascholingspunten worden toegewezen aan het aantal uren dat de RTGS-nascholingscommissie relevant acht. Daarnaast hanteert de Stg. RTGS een 80% aanwezigheidseis: Indien u minder aanwezig bent, worden in zijn geheel geen punten door de Stg. RTGS toegewezen. Het is uw verantwoordelijkheid de gegevens van uw KTV-account volledig in te vullen en te kunnen bewijzen dat u beschikt over het certificaat.