Nieuwe website

KTV heeft een vernieuwde site gelanceerd voor de toetsingstak van de onderneming. Met deze vernieuwing hopen wij (potentiële) kandidaten nog beter informatie te kunnen verschaffen. Met het vernieuwde kandidaatvolgsysteem kunnen deelnemers aan toetstrajecten nu nog beter inzage krijgen in de fases die ze dienen te doorlopen.

Naast vertaal- en tolktoetsen op C1 biedt KTV ook de volgende toetsvarianten aan:

Neem ook een kijkje op www.ktv-toetsing.nl en laat ons weten wat u ervan vindt!