Online zelfstudiemodule strafrecht

Deze zelfstudiemodule strafrecht is bedoeld voor tolken en vertalers die kennis van het straf(proces)recht willen vergaren of opfrissen. Door middel van deze zelfstudiemodule van 14 opgenomen lezingen krijgt de deelnemer een goed inzicht in alle aspecten van het strafrecht. 

U kunt de module starten op elk gewenst moment. Bij aankoop van deze zelfstudiemodule, worden de opnames en documentatie onmiddellijk aan uw KTV-account toegevoegd. U heeft 6 maanden de tijd om de opnames te bekijken en 8 maanden om - indien u dat wilt - de vertaling van de begrippenlijsten in te leveren.

Deze zelfstudiemodule geeft u een geweldige inkijk in het strafrecht. Zowel de inleidende beginselen als verdiepingen van het strafrecht komen aan bod. Hierbij valt te denken aan de veel voorkomende delicten, zoals vernieling en mishandeling, maar ook het jeugdstrafrecht en adolescentenstrafrecht wordt toegelicht. Hoe zit het precies met DNA in het strafrecht? Ook de strafuitsluitingsgronden, zoals noodweer worden uitgebreid toegelicht. Wanneer heb je voldoende bewijs? Wanneer mogen dwangmiddelen, zoals voorlopige hechtenis worden toegepast? En hoe gaat het nu precies op een strafrechtzitting. Wat zijn de spelregels? Wat zijn de rechten van slachtoffers?

Dat alles en nog veel meer wordt uitgelegd door Erica uit de Bulten en Jeannette de Vries en dat doen zij zo enthousiast, dat het een plezier is om deze module te volgen met als gevolg dat u daarna een ruim inzicht hebt in de wereld van het strafrecht! Bent u al tolk of vertaler in strafzaken? Dan is dit een uitgelezen kans om in één keer 48 specialisatiepunten in het strafrecht te vergaren.

Inhoud

14 online lezingen over strafrecht:

1. Inleiding strafrecht
2. Veel voorkomende delicten
3. Vrijheidsbenemende dwangmiddelen
4. Delict en daderschap
5. Dwangmiddelen voorwerpen, plaatsen, persoonlijke integriteit
6. Bewijsrecht in strafzaken
7. Afdoeningsmodaliteiten
8. Strafuitsluitingsgronden
9. De rol van het slachtoffer in het strafrecht
10. Jeugdstrafrecht
11. Opiumwet en Wet Wapens en Munitie
12. DNA in strafzaken
13. Overtredingen in het strafrecht en overtredingen, misdrijven en gedragingen in de Wegenverkeerswet
14. Procedure tijdens strafrechtzitting

Bij de lezingen hoort een uitgebreide begrippenlijst in de Nederlandse taal. U kunt deze lijsten vertalen naar uw werktaal en bij KTV inleveren (zie voorbereiding). De lijsten bestaan uit begrippen die in de lezingen voorkomen. De lijsten zijn uiteraard niet uitputtend; indien gewenst kunt u zelf termen toevoegen. U kunt voor de zelf toegevoegde en vertaalde termen geen extra pe-punten registreren. 

Jeannette de Vries heeft de juridische opleiding voor parket- en gerechtssecretaris afgerond (een studie, die werd aangeboden door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en waarbij zij o.a. de opleiding Strafrecht aan de Universiteit van Groningen heeft gevolgd). Zij is 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie. Ze heeft daarbij de meest uiteenlopende strafzaken behandeld, over o.a. veelvoorkomende criminaliteit, verkeer, jeugdzaken, veelplegers, huiselijk geweld en kindermishandeling en hier beslissingen over genomen, zoals het aanbieden van geldboetes, taakstraffen of het dagvaarden van een verdachte. Ze werkt sinds 2015 bij de Nationale Politie als kwaliteitsfunctionaris en geeft o.a. trainingen om de kennis binnen de politie te optimaliseren. Ze geeft les op een enthousiaste en bevlogen manier, met veel praktijkvoorbeelden die de lesstof levendig maakt. 

Erica uit de Bulten is jurist en is ruim 15 jaar werkzaam geweest als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie. In deze functie heeft zij verschillende soorten strafzaken behandeld en voorbereid voor de officier van justitie. Zaken zoals sociale zekerheidsfraude, grote fraudeonderzoeken, midden-criminaliteit en de veel voorkomende criminaliteit. Inmiddels werkt zij alweer enkele jaren bij de Nationale Politie als kwaliteitsfunctionaris, waar zij agenten traint en coacht met als doel de kwaliteit van het schriftelijk werk te verbeteren. Erica geeft les op een actieve en energieke manier, waarbij zij het onderwerp probeert uit te leggen aan de hand van de wetsartikelen aangevuld met jurisprudentie en veel voorbeelden uit de praktijk.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie
Contacturen
22,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
18,00
Vertaalopdracht
8,00
Totaal
48,00

Van bovengenoemde punten kunnen de volgende punten aangemerkt worden als specialisatiepunten:

Tolk/vertaler in strafzaken
48,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Let op!

  • Er worden geen deelcertificaten verstrekt voor het bekijken van één of meerdere opnames. U dient alle opnames volledig te beluisteren (KTV-ontvangt hier een automatisch logboek van).
  • U kunt aangeven dat u de lijsten niet gaat vertalen. In dat geval ontvangt u een certificaat met 40 pe-punten voor de contacturen en de leesopdrachten.
  • De evaluatie dient dusdanig te geschieden dat uit de inhoud van de evaluatie blijkt dat de deelnemer daadwerkelijk heeft geluisterd, de inhoud heeft begrepen en een mening heeft heeft gevormd.
  • Indien u de begrippenlijsten in twee talen vertaalt, meld dit dan aan e-learning@ktv-kennisnet.nl zodat de punten (8 extra punten) op het certificaat van deelname handmatig aangepast kunnen worden.

Details over de reeks opnames:
Na aankoop van deze module  worden de 14 opnames aan de map 'Opnames' in uw KTV-account toegevoegd. U kunt de opnames gedurende 6 maanden afspelen via een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen). U ziet de spreker en de presentatie in beeld. Deze presentatie bevindt zich in de map 'Cursussen' van uw KTV-account. 
Tip! Print de hand-out van de presentatie uit voordat u de opname afspeelt. Zo kunt u gemakkelijk aantekeningen maken en heeft u een referentie om uw evaluatieformulier in te vullen.

Duur: 22 uur
Beschikbaarheid opnames: 6 maanden na beschikbaarstelling van de opnames


Details
over de documentatie:
Na aankoop van deze module wordt de documentatie van de lesmodule beschikbaar in de map ‘Cursussen > Documentatie’ in uw KTV-account.  De documentatie bestaat uit 14 lespakketten met daarin de hand-out van de lezing en de bijbehorende literatuur, een Excel-begrippenlijst en een instructieblad. Deze documentatie blijft voor altijd gekoppeld aan uw account.

Inleveren vertaalde lijsten: 8 maanden na beschikbaarstelling opnames


Certificaat van deelname:
U ontvangt een certificaat van deelname per e-mail na het bekijken van de laatste opname, het inleveren van de vertaalopdracht (facultatief) en het invullen van het evaluatieformulier. 


Het evaluatieformulier
In de map ‘Cursussen’ van uw KTV-account treft u ook het evaluatieformulier aan. Het is aanbevolen om na ieder webinar een stukje van uw formulier in te vullen. U weet dan nog waar het webinar over ging, wat u ervan vond en wat u is opgevallen. Het is belangrijk dat KTV aan de beschrijvingen en formuleringen op uit uw evaluatieformulier kan zien dat u daadwerkelijk de inhoud van de lezingen heeft beluisterd en begrepen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en bij de afronding van de module definitief opsturen.

 

Strafrecht
Datum: In overleg
  • PE 48
  • 675,- (excl. BTW)
  • Online

Opties bij deze cursus

  • Ik werk met twee vreemde talen en wil twee keer de terminologielijsten vertalen en inleveren:: + € 100,00

    U levert de begrippenlijsten in twee verschillende talencombinaties in en kunt dan 8 pe extra ontvangen.