Lancering

Binnenkort wordt er een nieuwe zelfstudiemodule strafrecht gelanceerd. Deze module is bedoeld voor de tolk en vertaler die zich in het strafrecht wenst te verdiepen.

De bundel zal bestaan uit de volgende onderwerpen:

1. Inleiding strafrecht
2. Veelvoorkomende delicten in het strafrecht en klassieke delicten in een digitale wereld
3. Dwangmiddelen persoonlijke vrijheid
4. Delict en daderschap
5. Dwangmiddelen voorwerpen, plaatsen en persoonlijke integriteit
6. Bewijsrecht in strafzaken
7. Afdoeningsmodaliteiten in het strafrecht
8. Strafuitsluitingsgronden
9. De rol van het slachtoffer in het strafrecht
10. Jeugdstrafrecht
11. De Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie 
12 DNA in strafzaken
13. Overtredingen in het strafrecht en misdrijven, overtredingen en gedragingen in de Wegenverkeerswet
14. De procedure tijdens een strafrechtzitting

Houd onze website dus in de gaten! Naar verwachting zal eind maart alle informatie over pe-punten, leesmateriaal, etc. online komen te staan.